Лигата на знаещите!

Лигата на знаещите (Knowledgeable League ®) е онлайн система за управление на обучението и провеждане на онлайн курсове. Платформата е създадена от Germanix Technologies Inc. Всички курсисти на езикова школа Germanix Academy също са част от лигата на знаещите!

Стартиране на Knwoledgeable League

Стартирането на платформата за интегрирано обучение е отменено за момента.

Провеждане на изпити в школата

За повече информация се свържете с нас на телефон +359 88 511 6789 или по имейл на clients@germanixacademy.de

КУРСОВЕ

Малките групи ни дават възможност да постигаме успехи не само в обучителния, но и във възпитателния процес. Защото доброто образование изисква не само обучение, но и възпитание. По тази причина контактът с родителите е неизменна част от нашата работа. Родителите са наши партньори и приятели. Те получават информация за напредъка и поведението на децата, както и препоръки и насоки за работа вкъщи.

Нашите групи са от не повече от 8 деца, защото всяко дете има нужда от индивидуален подход; всеки ученик – от персонално внимание; всяка домашна работа – от детайлен преглед и насоки.

Запиши се сега!

Само сега, ако се запишете в периода от 01.06 до 01.08.2022 г., получавате 15% отстъпка от целият период на обучение в езиковата школа!

Курсове по немски и английски език за различни възрасти и с акцент върху развитието на основните езикови компетентности, а именно четене, писане, слушане и говорене според Общоевропейската езикова рамка. 

eGermanix Academy

Google G Suite за образованието става Google Workspace for Education Fundamentals и е безплатна облачна платформа, която се използва от над 300 училища в България. Ресурсите и инструментите на платформата са широко приложими и могат да бъдат използвани за организация на обучение и учебен процес, подпомогнати от дигитални технологии.