За нас

През не толкова далечната 2019 година, съвсем случайно, получих възможността да се докосна до преподаването на немски език. Оказа се, че любовта към децата, в съчетание с емоционалната ми и динамична личност са съвършената комбинация, която кара любопитните и жадни за знание очи да са вперени в мен.

От този момент нататък, за мен нямаше колебание с какво искам да се занимавам през свободното си време.

Животът ме срещна с чудесни хора, които обогатиха преподавателския ми опит. Работата с различни възрастови групи, ме направи уверен и ми показа пътя за създаването на едно завършено цяло – започвайки от детската градина до подготовката за кандидатстване в университет.

И така съвсем естествено се роди идеята за създаване на място, в което децата да получават езиково обучение чрез активна практика, която да им създаде умения за свободно използване на езика. Място, което да постави стабилната основа за обучението по английски и да надгради знанията и уменията на децата до степен на владеене и боравене с езика, като с роден. Това място е нашата школа, както с любов и признателност ни наричат родителите на нашите ученици.

Приемствеността между отделните нива и ясните цели и задачи, които имаме пред себе си, както и познаването на характера и потребностите на всеки един от нашите ученици, правят работата ни ефикасна и приятна.

Започвайки обучението си при нас още от най-ранна детска възраст, нашите ученици покриват всички сертификатни нива. Академичното ниво на владеене на езика, дава възможност за обучението им в университети по цял свят. Съвместната ни работа с Goethe Institut и DAAD, спомага да сме в крак с всички новости в съвременното обучение и изпитна подготовка по немски и английски език. Високите очаквания, които поставяме пред нашите курсисти, им помагат да достигнат и разгърнат пълния си потенциал. Екипът от опитни професионалисти, които работят с децата, са спечелили доверието на децата и техните семейства.